Mandag drar fire representanter fra Bellona til Bali. Vi kommer til å være til stede under hele klimamøtet.

For oss vil det være viktig å få fram betydningen av CO2-håndtering (fangst og lagring av CO2) i klimakampen. Ved hjelp av CO2-håndtering kan verdens CO2-utslipp reduseres med så mye som en tredjedel.

CO2-håndtering er et helt nødvendig virkemiddel ved siden av andre virkemidler som mer fornybar energi, energieffektivisering og opptak i biomasse. De andre virkemidlene strekker ikke til alene.

Vi tror at større kunnskap om CO2-håndtering vil være viktig for arbeidet med å få på plass en ny internasjonal klimaavtale.

I en kommentar i VG Helg har Bellona-leder Frederic Hauge skrevet om at CO2-håndtering er det nye våpenet i den internasjonale klimakampen, ettersom CO2-håndtering ikke var kjent eller testet ut da Kyoto-avtalen ble forhandlet fram i 1997.

 

For Bellona er det også viktig at noen rike land går foran og tar ansvar i klimakampen. Du kan lese mer om dette i kommentaren "Noen må gå foran". Vi har brukt begrepet "en koalisjon av villige" om denne gruppen av rike land, og vi mener Norge bør være et av disse landene.  

Det blir spennende å se om de rike landene vil vise at de mener alvor med sine klimafesttaler.

 

Vi ser fram til klimamøtet på Bali!

 

Anne Karin Sæther, informasjonsansvarlig i Bellona 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende