Skal vi
klare å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene må de globale
utslippene begynne å gå ned senest i 2015. Nå øker de mer enn noen gang. Mens
utslippsveksten globalt var på 1,3 prosent per år fra 1990-1999, var den mellom
2000-2006 på over 3 prosent årlig. Samtidig har vi fått betydelig mer kunnskap
om konsekvensene av disse utslippene. En skulle derfor tro at vi gjorde alt vi
kunne for å unngå disse konsekvensene. Det gjør vi altså ikke, snarere
tvertimot. Foreløpig gjør vi alt vi kan for å øke dem.

Det
haster med å komme igang med tiltak som kan gi oss store utslippskutt i de
globale utslippene. Det å redde regnskogen er et slikt tiltak. Avskogning av
regnskog står for omlag 20 prosent av de globale utslippene.

Diskusjonen
om hvordan man skal bevare regnskogen er et svært hett tema her på Bali. Noen
mener det bør opprettes et fond hvor de rike landene forpliktes til å sette inn
penger som skal gå til bevaring av regnskog, mens andre vil at bevaring av
regnskog skal gi kvoter som kan brukes til økte utslipp andre steder. Dette
siste mener vi er en farlig tanke. Bevaring av regnskog må komme som et tillegg
til de forpliktelsene vi påtar oss for å redusere utslippene fra bruk av fossil
energi.

Det er
også viktig å være klar over at en stans i avskogningen alene ikke vil berge
oss fra de alvorlige klimaendringene. De globale utslippene må reduseres med
mer enn 80 prosent innen midten av dette århundre. Enkelte analyser viser også
at dersom vi skal være sikre på at den globale temperaturøkningen ikke blir på
mer enn 2 grader de neste 100 årene, må utslippene kort og godt helt bort. I et
slikt perspektiv blir stans i avskogningen bare en liten, men viktig
begynnelse.

Norge kan
gi et skikkelig bidrag til bevaring av regnskog. Når de norske ministrene
kommer neste uke må de ha med seg noen milliarder kroner i kofferten for å vise
at de mener alvor med sine mange festtaler om viktigheten av å sette iverk
tiltak nå. Et stort bidrag fra Norge kan alene gjøre mye for å bevare
regnskogen, i tillegg vil det legge press på andre land til også å bidra.  Norge kan spille en viktig rolle. Spørsmålet
er om den norske regjeringen vil, det får vi svar på til uka.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende