Fra i dag er Natur og Ungdom på plass på Bali, sammen med over 10 000 andre deltakere på FNs klimatoppmøte. Norge er representert med tre statsråder, blant dem statsministeren. Med så høy deltakelse må det være lov å forvente noen klare resultater!

Men hva blir viktigst for Norge å jobbe for på Bali-forhandlingene? Natur og Ungdom har tre klare utfordringer til Erik Solheim:

Et mandat fram til 2009
Kyoto-avtalens første forpliktelsesperiode varer fram til 2012. Hvis en ny avtale om utslippskutt skal være på plass innen den tid, må avtalen være ferdigforhandlet i løpet av 2009. Innen utgangen av 2009 må altså verden ha kommet fram til en ny klimaavtale, som forlenger Kyoto-avtalens krav om reduserte utslipp i den rike delen av verden, og som setter klare mål for reduserte utslipp også i de største utviklingslandene. På Bali må Norge kreve at det utformes et forpliktende forhandlingsmandat som setter klare rammer for forhandlingene fram til 2009.

Store nok kutt til å unngå farlige klimaendringer
Det hjelper ikke med en ny klimaavtale hvis den ikke fører til store nok kutt i utslippene. Norge må presse på for at 2˚C settes som en absolutt øvre grense for den globale oppvarmingen, og si klart ifra om hvor store utslippskutt som trengs for å nå et slikt mål. Skal vi klare å stoppe oppvarmingen under 2˚C, må utslippstoppen nås innen 2015, og verdens samlede klimagassutslipp må reduseres med opp mot 85 prosent innen midten av dette århundret. Forhandlingene om en ny klimaavtale må ta utgangspunkt i disse målene.

Ikke la USA bremse verdens innsats
Under president George W. Bush har USA gjort alt de kan for å stikke kjepper i hjulene for de internasjonale klimaforhandlingene, og sjansene er store for at de vil fortsette med det. Men neste år velges en ny president i USA, og det er den nye presidenten som skal avgjøre om USA blir med på en ny klimaavtale i 2009. Derfor bør ikke resten av verden akseptere USAs forsøk på å svekke og forsinke forhandlingene. Hvis USA ikke vil forplikte seg til forhandlinger om en ny klimaavtale, må resten av verden gå videre uten dem. Sjansene er store for at USAs neste president vil forbedre landets klimapolitikk dramatisk – uavhengig av hvilket parti som vinner presidentvalgkampen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende