Regskog i Riau, Indonesia

Greenpeace er svært fornøyd med at det ble enighet på Stortinget i dag om å bruke 3 milliarder kroner i året til regnskogsvern.

Dette er en viktig begynnelse på en dypere forståelse om at Norge har et enormt ansvar for å få til klimakutt, både ute og hjemme, i et helt annet format enn man har diskutert tidligere. Norge bør også sette av beløp i samme størrelsesorden til henholdsvis kvotekjøp, teknologiutvikling, tilpasningstiltak i utviklingsland og reduksjoner i Norge.

Regnskogvern er noe Greenpeace kjemper for på et globalt plan, fordi det er en kjensgjerning at avskogingen representerer hele 20% av verdens CO2-utslipp, og vernetiltak er en nokså enkel, rimelig og svært rask måte å redusere klimagassutslippene på. Samtidig rommer de nedhuggingstruete regnskogsområdene svært store deler av verdens unike biologiske mangfold. Regnskogsvern redder derfor to fluer i ett smekk.

MEN – vi kan ikke bruke regnskogpengene som sovepute og glemme å kutte utslippene hjemme! Både og er nødvendig for å snu vekst til reduksjon innen 2015 – altså mindre enn 100 måneder.

Se etpar av de siste regnskogsakene fra Indonesia, der regnskogen
raseres til fordel for palmeolje, som noen mener er lurt å bruke i "klimavennlig" biodrivstoff

Bente Myhre Haast

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende