I morgen starter ministerdelen av klimaforhandlingene her påBali. Frem til nå har byråkratene lagt grunnlaget for det som vil bli trehektiske dager frem mot Fredag kveld. Da har vi forhåpentligvis fått på plasset rammeverk for en ny internasjonal klimaavtale.

Det viktigste på klimaforhandlingene de neste dagene vilvære å få vedtatt rammen for de videre forhandlingene. Diskusjonen dreier seg istor grad om følgende:

- Skal den rike verden forplikte seg til å kutte utslippene med 25-40% innen 2020?

- Skal verdens utslipp a nådd utslippstoppen innen 10 til 15 år, og blir redusert med langtmer enn 50% innen 2050 slik FNs klimapanel anbefaler for å unngå en globaloppvarming på mer enn 2°C?

- Får vi på plass en tidsplan som gjør at vi får vedtatt en ny klimaavtale påforhandlingene i København i 2009?

- Skal utslippene fra flytrafikk og skipstrafikk være en del av den nye klimaavtalen?

I dag er det nøyaktig 10 år siden Kyotoavtalen ble vedtatt. Denavtalen var hele tiden ment som et første steg i arbeidet med å hindre farligeklimaendringer. De seneste årene har man på klimaforhandlingene diskutert omman skal diskutere. Nå er tiden overmoden for reele forhandlinger som lederfrem til en ny ambisiøs klimaavtale.

Norges Naturvernforbund vil fortsette å følgeklimaforhandlingene på Bali frem til vi forhåpentligvis har rammeverket for enny klimaavtale på plass Fredag kveld. Vi skal gjøre vårt for at norske oginternasjonale ministere tar klimaansvar. 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende