WWF Rasmus Hansson

- Dagens utslipp er nok en spiker i kisten på Helge Lunds drøm om oljeboring i Lofoten, sier Hansson.

Et alvorlig oljeutslipp, 10 ganger større enn Server-ulykken, har skjedd ved Statfjord A plattformen i dag. Dette er nok et eksempel på at oljeindustriens løfter om null risiko og null utslipp er brutt, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF. 

  – Det finnes ingen garanti mot utslipp, og derfor må oljeindustrien aldri få slippe inn i sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Mørekysten.

Dagens uhellsutslipp skjedde i forbindelse med lasting av råolje fra lastebøye til frakteskip. Anlegget ligger ca 200 nautiske mil fra Bergen, like ved den britiske kontinentalsokkelen. Utslippet er på rundt 4000 tonn olje, som er nesten like mye som alle uhellsutslipp i Nordsjøen i perioden 1987 til 2004. Disse utslippene var på til sammen 4652 tonn. Bravoutblåsingen i 1977 er det største oljeutslippet i Norges oljehistorie.

Statfjord er et av de største og eldste anleggene Norge har. Det er velkjent teknologi og et såkalt veldrevet anlegg. Da ulykken skjedde, blåste det rundt 30 knop, stiv kuling, noe som er helt vanlig vintervær i Nordsjøen.

- Det er ikke mørkt og det er ikke is, det blåste ikke engang storm. Likevel skjer dette, sier Hansson.

StatoilHydro kjører en knallhard kamp for å komme inn i nye områder med fantastiske og sårbare naturverdier.

Utslippet i dag er råolje, som er noe lettere å håndtere enn bunkers, som slapp ut etter Serverulykken. Utslippet da var på nærmere 400 tonn og oljen spredde seg utover 170 km av norskekysten.

Havhest og alkefugl er de dominerende fuglene i området ved Statfjord A. Alkefugl er også en av de artene som er mest sårbare for oljesøl og som har dominert tapstallene på den nordlige halvkule. Det kan også være noe overvintrende lomvi i området, en art som allerede er listet som kritisk truet på Artsdatabankens rødliste. På denne tida av året er fuglene i dårlig kondisjon og tåler lite ekstra belastning. Dersom ulykken har skjedd i et området der det er god næringstilgang, så kan oljesølet  potensielt ramme en god del sjøfugl. Drivbaneberegninger viser at sølet driver nordover, så det er ingen umiddelbar fare for at det når norskekysten.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende