Bali krav

De dramatiske tautrekkingene om et veikart for å forhandle om en forpliktende klimaavtale fra 2013, ble avsluttet mer enn et halvt døgn på overtid på Bali. USA var tydelig bremsekloss, men ga til slutt etter for betydelig press. Indias forslag som tydeliggjorde de rike landenes ansvar for å bidra til blant annet teknologioverføring – som en forutsetning for fremtidige utslippstak for utviklingsland, var lenge en svært alvorlig nøtt. Etter at EU ga etter, ble også USA motvillig med.

Selv om veikartet mangler viktige henvisninger til vitenskapelige anbefalinger, gir det rom for å få til strenge. Norge var uten stemme i disse tautrekkingene mellom de store nasjonene. Men kanskje kunne lille Norge gjort en forskjell likevel: Det er altfor få penger som er lovet fra rike land – til både teknologioverføring og tilpasning i de fattige landene.

Som verdens rike onkel kunne Norge også valgt å sette av milliardbeløp til teknologi og tilpasning i utviklingsland, Mer penger til dette kunne bidratt til å få land som Kina og India med på formuleringer om fremtidige utslippstak, og dermed også trukket USA i denne retningen.

At Stoltenberg fikk gedigen applaus for Norges bidrag på 3 milliarder NOK til regnskogsvern, var velfortjent. Det viser likevel hvor lite penger som kom på bordet fra de rike landene før og under konferansen. For eksempel er det så langt bare mottatt vel 100 mill USD til tilpasningsfondet, og frem til 2012 forventer Verdensbanken at det vil komme inn mellom 100 og 500 mill USD. Verdensbanken anlår samtidig de årlige kostnadene ved tilpasning i fattige land til mellom 9 og 41 milliarder USD.

Plenumssalen på BaliNorge bør snarest gå foran og sette av midler til tilpasning og teknologioverføring, slik vi gjorde i forhold til vern av regnskog. Selv om det nå er enighet om forhandle videre, er de fattigste landene avhengige av støtte for å leve med klimaendringene. Samtidig må de gies avtaler og midler som sikrer at de kan ta i bruk klimavennlig energi. Dette vil ikke minst bidra til et bedre forhandlingsklima enn det vi har sett på Bali, og i månedene fremver blir det svært viktig å bygge tillitt hos utviklingslandene.
 

I november fremmet Framtiden i våre hender og seks andre miljøorganisasjoner flere krav knyttet til kampanjen Klima sett fra sør, les mer om dette på http://www.framtiden.no/index.php?artikkelid=2112&back=1

Av Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender

Tips oss hvis dette innlegget er upassende