Klimaforhandlingene på Bali endte med at man ble enige om å gå inn for
en ny avtale, forhåpentligvis med krav om store utslippskutt, i
København i desember 2009. Kravet om å begrense den globale
temperaturøkningen til 2 grader de neste 100 årene ble det ikke enighet
om.

 


- Ut fra alvoret i situasjonen burde verdens miljøvernministre kommet
mye lenger enn de gjorde her på Bali, sier Lars Haltbrekken, leder i
Norges Naturvernforbund. – Men diskusjonen fortsetter, og det ligger an
til tøffe forhandlinger fram mot en ny avtale i 2009. I København må
miljøvernministrene enes om en avtale som tar klimatrusselen på alvor.

USA
har fortsatt vært den store bremseklossen til tross for at det har vært
flere, sentrale amerikanske politikere på Bali for å advare mot
holdningen til Det hvite hus.

- Verden venter på
presidentskiftet i USA neste høst. Vi tror at vi da vil få se en
fundamental endring i USAs holdning til klimatrusselen, sier
Haltbrekken. – Noe av det første den norske miljøvernministeren Erik
Solheim bør gjøre etter presidentvalget, er å opprette kontakt med den
nye administrasjonen i USA for å få den med på å vedta en ambisiøs
klimaavtale i København.

Norges Naturvernforbund hadde fire
forhåpninger til Bali møtet. Den første var at en ny avtale skulle ha
som mål å begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader. Den
andre var at de rike land måtte kutte sine utslipp av klimagasser med
25 – 40 % innen 2020. Dernest måtte det bli enighet om å få en avtale
på plass senest i 2009. Til slutt ønsket vi å få satt igang en
internasjonal dugnad for å stanse avskogningen av regnskogen. Denne
avskogningen bidrar med omlag 20 % av de globale utslippene.

-
Milliardene fra Norge til bevaring av regnskog var et stort og viktig
lyspunkt under Bali møtet. Vi håper Norge nå legger press på andre land
til å komme opp med tilsvarende bidrag for å stanse avskogningen. Det
vil være et betydelig bidrag i arbeidet med å sikre at verdens utslipp
begynner å gå ned før 2015, slik FNs klimapanel anbefaler, avslutter
Haltbrekken.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende