Velkommen til mitt lille hjørne på VGs Klimablogg. Siden dette er min første post vil jeg kort presentere meg og hva jeg står for. Jeg heter Onar Åm og jeg er forfatter av den nye boken "KAMPEN OM KLIMAET: til forsvar for menneskeheten." Frem til nå har folk stort sett bare fått høre argumentene til de religiøse miljøforkjemperne. Jeg skrev boka mi som en motvekt til dette for å også la de rasjonelle humanistene få en stemme.

Klima er et for viktig tema til å overlate utelukkende til miljøaktivistene. Mens miljøbevegelsen er talsmenn for mygg og mose er jeg en talsmann for menneskeheten og prøver med dette å bringe et nytt element inn i debatten, nemlig menneskers rett til å eksistere og blomstre.

Følelser er viktig, men i en debatt som handler om innskrenking av menneskets rettigheter er det rasjonelle argumenter som teller. Skal mennesket fratas friheter er det essensielt at det finnes vitenskaplige bevis for at våre CO2-utslipp netto forårsaker en katastrofe som rettferdiggjør klimatiltak.

Det involverer å basere seg på juridiske prinsipper som i varetar rettssikkerheten til individet. Føre var-prinsippet er et markant brudd med dette prinsippet. I juridisk språkdrakt kan det forstås som skyldig inntil det motsatte er bevist, og dette representerer et tilbakesteg til den mørkeste middelalderen.

Det involverer også å bygge på en kontradiktorisk prosess, med en jury, et aktorat og en forsvarer og et klart definert skille mellom disse rollene.

Til nå har jury og aktorat vært i ett og samme organ, FNs klimapanel. Samtidig har menneskeheten stått fullstendig uten forsvarer, fordi aktoratet anledet av miljøbevegelsen har argumentert at det er umoralsk for tiltalte å få oppnevnt en egen forsvarer fordi denne er "kjøpt og betalt" av tiltalte og dermed ikke troverdig. Også dette er et markant brudd med rettsstatens prinsipper.

For ordens skyld er jeg faktisk ikke betalt av oljeindustrien for å forsvare menneskeheten, men som humanist og liberalist er det soleklart i min egeninteresse å forsvarre mennesket. Jeg har meg selv og andre mennesker som høyeste verdi, ikke isbjørner og isbreer. Jeg er glad i natur, men ikke så glad at jeg er villig til å ofre menneskeliv og velstand for å ta vare på den.

Kort sagt, i mine blogger vil du finne et forfriskende annerledes perspektiv på klima og ikke det evige jammeret fra miljøbevegelsen om at vi må ødelegge den industrielle sivilisasjon for å redde pingviner eller koraller.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende