StatoilHydro vil fortsette med sine gigantiske utslipp av CO2 og andre forurensende gasser fra Snøhvitanlegget på Melkøya, og har søkt SFT om lov til omfattende fakling i 6 nye måneder.

Uansett hvordan man snur og vender på det er dette umoralsk ressurs-sløsing og klimaforurensing på høyeste nivå. Anlegges må stenges til problemene er under kontroll.

Grunnen til at StatoilHydro vil slippe ut så mye CO2, er at feil ved gass-prosessanlegget på Melkøya gjør at de ikke kan behandle all gassen som strømmer inn fra Snøhvitfeltet. Det logiske i en slik situasjon er selvsagt å holde anlegget stengt inntil problemet er løst. StatoilHydros forslag til løsning er å brenne opp all fossilgassen som de ikke klarer å kjøle ned i prosessanlegget, samtidig som de eksporterer den gassen de klarer å behandle.

Fram til juli vil de brenne opp mer gass enn gasskraftverket på Kårstø trenger på et helt år. Dette vil utgjøre 10% av hele Norges oljesektorutslipp, eller halvannen gang SAS utsliupp fra flytrafikken i Norge i 2007. Like mye som de brant på to måneder i fjor.

Ettersom StatoilHydro åpenbart ikke eier magemål, må SFT utvise kløkt og ikke la seg overkjøre av det halvstatlige oljeselskapet. Søknaden må avslås.

StatoilHydro har demonstrert en rekke tilfeller av svak klimaforståelse i det siste, blant annet gjennom disse utslippene, salget av pelletsvirksomheten og investeringene i oljesand i Canada. Dette kan indikere behov for sterkere statlig styring.

Greenpeace anmeldte StatoilHydro i oktober 2007 for de ekstreme sot-og klimagassutslippene fra Melkøya. Verken politiet eller SFT har konkludert i denne saken ennå, men vi forventer tøffe reaksjoner. Vi håper det ikke blir nødvendig å anmelde SFT.

 

Truls Gulowsen

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende