I 1999 publiserte Michael Mann en studie som ble brukt svært aktivt av klimapanelet i 2001 og var en av hovedårsakene til at Kyoto-avtalen ble underskrevet. Den viser temperaturen på den nordlige halvkule de siste 1000 årene. Slik ser den ut:

Studien var nøkkelbeviset som ble brukt for å vise at oppvarmingen i det 20. århundret ikke kunne skyldes naturlig variasjon, det måtte være menneskeskapt.

I etterkant viste deg seg at det var gjort svært mange feil og brukt ekstremt dårlig vitenskaplig metode for å konstruere denne grafen. Studien ble aldri kvalitetssikret og på grunn av inkompetanse og vitenskaplig uredelighet i klimapanelet er feilen ennå ikke korrigert i den siste klimarapporten, hele 5 år etter at feilene i studien ble påpekt. Jeg beskriver denne skandalen i detalj i boka mi, KAMPEN OM KLIMAET.

Studien til Mann var i hovedsak bygget på treringer. Nå har forskeren Craig Loehle kommet med en alternativ rekonstruksjon basert på andre proxyer, slik som borehulldata. Da ser plutselig grafen helt annerledes ut. Nedenfor er en rekonstruksjon av ca 2000 år med global temperaturvariasjon:

Loehle ble opprinnelig mye kritisert for studien sin på grunn av en del feil. Denne grafen er den korrigerte versjonen, og han har fått mye ros for å imøtekomme all kritikk og korrigere alle påpekte feil svært raskt. Dette i sterk motsetning til Michael Mann og en rekke uredelige klimaforskere som fremdeles nekter å korrigere åpenlyse feil i studien.

Det er verdt å merke seg at studien til Loehle stopper i 1935 og inneholder følgelig ikke de siste 70 år med klimaendringer, og det er derfor mulig at temperaturen i dag fremdeles er høyere enn på 2000 år. Poenget er like fullt at Loehles rekonstruksjon viser med all mulig tydelighet at den moderne oppvarmingen kan være helt naturlig.

Fra ca år 850 til år 1600 falt den globale temperaturen i følge denne studien med ca 1,2 grader Celcius, og jorden varmet opp jevnt og trutt siden 1600. Frem til 1935 har oppvarmingen vært ca 0,7 C. Selv om det skulle vise seg at oppvarmingen fortsetter videre fra 1935 viser studien med all mulig tydelighet at naturlig variasjon er meget stor og at oppvarmingen de siste 30 årene derfor kan være naturlig.

Studien er altså svært viktig ettersom den sparker beina under alle empiriske bevis for at den moderne oppvarmingen er spesiell og menneskeskapt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende