Kartet viser innvirkningen på marine økosystemer fra sytten ulike menneskelige aktiviteter. De innfelte bildene viser tre av de mest utsatte havområdene i verden: bl.a. Nordsjøen [nr. 2 fra venstre], og en av de minst utsatte områdene - Torresstredet [til høyre].For første gang har forskere laget et
kart som viser menneskelig påvirkning og aktivitet i alle verdens
havområder. 40 prosent av verdens hav er betydelig påvirket, og få om
noen, er fortsatt helt uberørt av mennesker.

- Det har
vært en forferdelig trist utvikling i svært mange havområder de siste
50 årene, sier Maren Esmark som leder naturvernavdelingen i WWF-Norge.
- Studien viser at tidligere svært produktive havområder som Nordsjøen
har fått store deler av sitt økosystem ødelagt av menneskers rovdrift,
sier Esmark.

Ulike aktiviteter er sammenstilt og gir ny kunnskap
Ved
å sammenstille kart over sytten ulike aktiviteter som fiske,
forurensing og klimaendringer samt bygging av infrastruktur i
kystsonen, har forskerne for første gang laget et kart over menneskets
innvirkning på havet. Studien sammenfatter globale data som viser
påvirkning på viktige marine økosystemer som tareskoger, korallrev,
sjøgressområder, kontinentalsokkel og dyphav. Funnen er nettopp
publisert i det vitenskaplige magasinet Science og er utført av
National Science Foundation (NSF) ved Santa Barbara universitetet i
California.

Dårlig fiskeriforvaltning er klart den største
synderen – men også skipsfart, petroleum og avrenning fra gruver,
landbruk og kloakk har bidratt til å påvirke enorme områder. Torsken
utenfor Canada kollapset på grunn av overfiske på begynnelsen av
nittitallet. Fangsten av makrellstørje (blåfinnet tunfisk) er redusert
med nær 90 prosent, og bestanden er nå i ferd med å kollapse etter
årtier med rovfiske fra blant annet EU.

Tidligere
studier av havet har primært behandlet spesifikke aktiviteter eller
økosystemer, og dette er første gang det er utarbeidet et globalt kart
som viser total belastning. Studien viser at det står verst til i store
deler av Nordsjøen, Beringhavet, Middelhavet, Sør og Øst-Kinahavet, Det
karibiske hav, Rødehavet, Den persiske gulf, østkysten utenfor USA og
flere områder av den vestlige delen av Stillehavet. De minst berørte
områdene er havene rundt polene.

Norske havområder rammet
Også norske havområder er med, og hele kysten er mørkerød på kartene, noe som indikerer svært mye menneskelig aktivitet.

-
Det er ingen overraskelse at Norskekysten ser så dramatisk ut. Norge er
en av verdens største fiskeri-, havbruk og skipsfartsnasjoner.
To-tredjedeler av korallrevene i norske farvann er ødelagt av
bunntråling. Norge driver rovdrift på mange arter i norske farvann,
slik som uer, kysttorsk og hummer for å nevne noen. I tillegg driver
petroleumsindustrien en knallhard kampanje for å forsøke å presse seg
inn i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, stikk i strid med alle
miljøfaglige anbefalinger, sier Esmark.

Ny forvaltningsplan for norskehavet
Økosystemer
i havet er allerede hardt presset. I tillegg kommer nå klimaendringer.
WWF mener det må få konsekvenser for forvaltningen. Regjeringen
forbereder i disse dager  en ny forvaltningsplan for norskehavet. WWF
ønsker seilingsleder for skipsfart, totalfredning av hummer og tobis
for en lang periode slik at bestanden får bygd seg opp og blir robuste.

- Robuste økosystemer tåler klimaendringer bedre enn om de er delvis ødelagte, avslutter Esmark.

Les mer på http://www.wwf.no/index.cfm?uNewsID=16360 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende