Oljeprisen har sneket seg opp mot 140 dollar per fat i det siste og enkelte analytikere har i nyhetene påstått at vi kan se en oljepris på 600 dollar per fat. Kan dette virkelig skje? Svaret er ikke særlig tillitsvekkende: det er et politisk spørsmål.

 

Rent teknologisk finnes det ingen grunn i verden til at vi skal ha høye bensin- og matvarepriser. Konvensjonell olje begynner kanskje så smått å nærme seg toppen av produksjonskurven, men det finnes mange andre energikilder som ikke vil gå tom de neste par hundre årene. Kull er en av disse.

 

Allerede for 60 år siden var det velkjent teknologi å konvertere kull til flytende drivstoff. Da tyskerne fikk problemer med drivstoffmangel begynte de å bruke bensin fra kull i stedet, og dette fungerte utmerket.

 

 I følge World Coal Institute kan drivstoff produseres fra kull tilsvarende oljepris på mellom 27 og 45 dollar. (Med dagens svake dollar betyr det kanskje maks 80 dollar) Det betyr at allerede i dag kunne bensinprisene vært vesentlig lavere.

 

Men dette er ikke politisk korrekt. På grunn av miljøhysteriet er det sterk motstand mot å ta i bruk kull. I stedet er det blitt politisk korrekt å erstatte bensin fra olje med bioetanol. I praksis betyr dette at man sulter i hjel fattige over hele verden for å redde miljøet, ved å drive opp matvareprisene.

 

Miljøbevegelsen, med sosialister og sosialdemokraters helhjertete velsignelse, bidrar altså ivrig og aktivt til å strukturelt myrde tusenvis av mennesker hver eneste dag i miljøets navn.

 

Kommer oljeprisen opp i 600 dollar? Kommer miljøbevegelsen til å fortsette å myrde fattige med høye matvarepriser? Svaret er altså: det kommer an på. Oljeprisen og matvareprisene kunne vært kuttet dramatisk på svært kort tid simpelthen ved å la markedskreftene få fungere fritt. Da ville en betydelig andel av dagens drivstoff kommet i fra kull til en forholdsvis billig penge.

 

Dessverre er det mye som tyder på at strukturelt massemord av fattige er en akseptabel ”kostnad” for miljøbevegelsen. Faktisk er det enkelte miljøvernere som ikke ser udelt negativt på høye matvarepriser ettersom sult-i-hjel er en måte å begrense befolkningsveksten i verden på. To fluer i ett smekk altså: unngå CO2-utslipp og bli kvitt plagsomme mennesker som forurenser planeten.

 

En betydelig del av befolkningen er opptatt av slike ting som lav bensinpris og lav matvarepris, og disse blir av venstresiden og miljøbevegelsen beskyldt for å være ”populistiske.” Vel, hvis det å redde liv med billig mat og skape velstand med billig energi er ”populistisk” da foretrekker jeg å være ”populist” i motsetning til det ”politisk ansvarlige,” nemlig å myrde fattige og å ødelegge velstand i miljøguden Gaias navn.

  

Tips oss hvis dette innlegget er upassende