Det har lenge ulmet blant fysikere over hele verden. De har ikke vært fornøyd med hvordan klimapanelet er blitt tatt til inntekt for et entydig syn på klimaendringer. På det verste, rundt utdelingen av Nobels miljøpris til Al Gore og IPCC, ble det erklært unisont i media at de som ikke trodde på global oppvarming er nærmest for kreasjonister å regne.

Myten om konsensus er nå knust. Det innflytelserike American Physical Society som har 50.000 fysikere som medlemmer har nå gått ut og erklært at det er en "considerable presence" av klimaskeptikere blant deres medlemmer. Med andre ord, et betydelig antall av fysikerne i USA betviler på det sterkeste konklusjonene til klimapanelet.

Dette er en meget positiv utvikling og underbygger påstandene mine i boken min "Kampen om klimaet" som kom ut i vinter. Flere forskere går nå ut og sier det samme som jeg gjorde i boken min, nemlig at en periode med global nedkjøling kan være nært forestående. Den kan allerede være begynt. Siden januar har temperaturen på jorden gått kraftig ned. Det er rekordmye is i Antarktis og spådommene om isfri nordpol må du bare glemme.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende