Mediene er igjen fulle av løgnene om Katrina som ødela New Orleans i det en ny storm Gustav kommer til å treffe byen. Faktum er at Katrina var en forholdsvis liten orkan i amerikansk målestokk, ikke en gang blant de 100 største.

Hvorfor hadde Katrina så stor ødeleggende effekt? Ene og alene fordi New Orleans ligger under havnivå, slik som Nederland, og fordi dikene som beskyttet byen brast på grunn av dårlig offentlig vedlikehold.

I 30 år hadde kritiske røster advart mot det neglisjerte vedlikeholdet og designfeil og hvordan dette satte hele New Orleans i fare. Katrina var ikke en særlig stor storm (kategori 3), men den var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Eller rettere sagt: fikk dikene til å briste.

Så vidt meg bekjent er dikene nå fikset. Derfor skal jeg komme med den modige spådommen at Gustav vil gjøre minimal skade på byen hvis dikene holder. (Det tar lang tid å bygge skikkelige diker og jeg vet for lite om situasjonen i New Orleans til å si hvor langt de har kommet i utbedringen av dikene.)

Dersom dikene brister derimot vil selvfølgelig Gustav forårsake nøyaktig de samme ødeleggelsene som Katrina gjorde, men det er viktig å forstå at det er dikene som er nøkkelen her, ikke orkanen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende