I følge en ny teori kan vi om et par uker oppleve ny rekord i ozonhullet over Antarktis om 1-2 uker. Jeg annonserer det nå på forhånd sånn i tilfelle KFK-gasser skulle få skylden. I følge teorien er det nemlig kosmisk stråling som er hovedårsaken til ozonhullene. Korrelasjonen mellom kosmisk stråling og ozon er meget sterk. Les mer her.

Hvis dette er riktig så kan KFK-gassene trolig frikjennes som årsak til ozonhullet. Da har vi sluttet å bruke disse gassene helt forgjeves. Jeg håper folk biter seg merke i dette, for dette er også relevant for klimadebatten. Føre var-prinsippet har blitt brukt om DDT, atomkraft, ozonhullet og klimagasser. På to av disse områdene (DDT og atomkraft) vet vi med sikkerhet at miljøbevegelsen tok feil, og nå får vi snart svar på om de tok feil om ozonhullet også.

Svaret på om de tar feil om klimagasser vil vi få svar på i løpet av de neste 10 årene. Dersom kosmisk stråling også påvirker klimaet, som mange forskere tror, skal vi oppleve global nedkjøling rundt 2020, kanskje før det også.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende