Det er ett år siden verdens ledere samlet seg på Bali og anerkjente at verden står overfor en alvorlig klimatrussel. Vi har alle dårlig tid hvis vi skal unngå de største konsekvensene av klimaendringene som allerede merkes av mange land.

Utviklingsfondet følger klimaforhandlingene i Poznan sammen med kolleger fra samarbeidsorganisasjoner i Malawi, Etiopia og Sri Lanka.

Klimatilpasning –– det å gjøre land og samfunn i stand til å møte konsekvenser av økt temperatur, nedbør, tørke, stigende havnivå –– er en av de viktigste problemstillingene på dagsorden i COP14 i Poznan.

Vi har gjennom vårt arbeid med rapporten om klimatilpasning –«More than rain», – bidratt til å sette klimatilpasning på dagsorden, og vil følge forhandlingene om dette i Polen. Men klimatilpasning er ikke nok alene, men må følge som et nødvendig skritt samtidig med en kraftig reduksjon i nasjonale utslipp av klimagasser.

Utviklingsfondet mener:

* At Norge må gi klar støtte til et program som starter implementering av klimatilpasningstiltak nå. Klimatilpasning kan ikke vente til etter en ny avtale i 2012.

* Samtidig bør Norge støtte en massiv oppskalering av finansiering for utviklingsland slik at land som rammes av klimaendringer kan gjennomføre klimatilpasningstiltak på kort å lang sikt. Norge har stor troverdighet og bør sette dagsorden for klimatilpasning, bla. fordi Norge har kommet med et stort frivillig bidrag til skog i utviklingsland.

* Norge klart og tydelig må sette mål for utslippsreduksjoner som gjør at man stanser videre klimaendringer. I forhandlingene nevnes utslippsreduksjoner på mellom 25-40%. Norge må støtte et mål om 40% utslippsreduksjon, og gjøre det klart at selv dette ikke er nok hvis man skal stanse klimaendringene (redusere temperaturendringer til underkant av 2 graders økning).

Vi håper verdens ledere setter inn et nytt gir, viser vilje til forpliktelse og at forhandlingene i Polen skal gi håp om en ny klimaavtale i København om et år.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende