Den endelige teksten som det ble enighet om i Kyoto-sporet her i Poznan på onsdag er en ordrett kopi av det som ble vedtatt på Bali. På ett år har ikke posisjonene endret seg på det livsviktige spørsmålet om hvor mye de rike landene skal kutte sine utslipp. Det kan vi ikke være fornøyd med, langt i fra. Det mangler dessverre på store gode nyheter fra forhandlingene, og når noen avklaringer har kommet har de som regel vært svake kompromisser. Sjelden er våre bekymringer og krav ivaretatt. Men svenskenes statsminister lovte nettopp å gi 500 millioner USD til tilpasningstiltak i fattige land over tre år, det er gode nyheter!

Ban-Ki Moon , FNs generalsekretær sier at landene som nå vedtar stimuleringspakker for sine økonomier må bruke en stor del av pengene på å skape grønne arbeidsplasser. Han roste land som Kina som vil bruke 25 prosent av sine krisepakke på fornybar energi, og han viste til Indias satsing på solenergi og vindkraft.

Vår egen miljøvernminister skal holde sitt innlegg i plenum senere i dag, og det er en viss forventing til hva han vil si. Hans utspill i e24 i dag er interessant i så måte, la oss håpe at han får sterkt gjennomslag i regjeringen, det er et altfor stort sprik mellom den positive rollen norges forhandlere spiller her nede (de ble kåret til det beste forhandlingstemaet her nede av en tysk kåring), og den hjemlige økningen i klimagassutslippene.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende