I dag talte Jens Stoltenberg og Erik Solheim til FNsklimaforhandlinger på Bali. Stoltenberg fikk applaus for at Norge vil bevilgetre milliarder kroner i året til bevaring av regnskog. Norges bevilgning tilbevaring av Regnskog er den type lederskap vi håper flere land følger påklimaforhandlingene.

Statsminister Jens Stoltenberg gjennomgikk i sin tale Norgesposisjoner i klimaforhandlingene. Norge ønsker en målsetning om å sikre atglobale oppvarmingen ikke øker med mer enn 2°C. For å få til dette måde globale utslippene ha nådd toppen og begynne å gå ned innen 2015. Å unngå englobal oppvarming på mer enn 2°C er et svært ambisiøst mål, bådefor Norge og resten av verden. Det krever store og raske utslippskutt både iNorge og i resten av verden.

Miljøvernminister Erik Solheim oppfordret delegatene til åsamle politisk vilje til å få vedtatt en ny internasjonal klimaavtale. En slikavtale må hindre den globale oppvarmingen til å overstige 2°C.

Samtidig med klimaforhandlingene på Bali foregår detklimaforhandlinger om Norges klimapolitikk i Stortinget. Der er partene enigeom å fortsette forhandlingene over helgen. Disse forhandlingene ender forhåpentligvisi et ambisiøst klimaforlik for å kutte Norges utslipp av klimagasser. Stoltenbergsambisiøse tale må følges opp i arbeidet med å redusere Norges økende utslipp avklimagasser. Et klimaforlik må inneholde nye, ambisiøse og konkrete tiltak forå sikre betydelige kutt i norske klimagassutslipp.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende