Gunstein InstefjordGunstein InstefjordTherese Vangstad, Kirkens Nødhjelp

- Kristin Halvorsens forslag om en finansieringsmekanisme som sikrer betydelige overføringer til de fattigste og mest sårbare landene, er et historisk utspill som fortjener all mulig ros, sier Gunstein Instefjord, leder for Utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp.

– Forslaget som kom fram på finansministerkonferansen på Bali i dag, er et godt svar på Kirkens Nødhjelps klimakampanje, som foreslår finansiering av klimatilpasninger i fattige land.

- Det viktige med dette forslaget er at det vil komme i tillegg til de årlige bistandsbevilgningene. Dett er den eneste måten vi kan  unngå at klimaproblematikken går på bekostning av kampen for å nå FNs tusenårsmål, fortsetter Instefjord. Kirkens Nødhjelp har lenge påpekt viktigheten av mekanismer som sikrer at finansiering av klimatilpasning kommer i tillegg til tradisjonell bistand.

- Klimaendringene rammer allerede millioner av mennesker som lever i fattige og spesielt sårbare land. Så langt viser det seg at ingen av mekanismene i Kyotoprotokollen fungerer for de afrikanske landene. Når de rike landene omdisponerer tradisjonell bistand til klimatiltak, er det de fattigste som i virkeligheten blir stående igjen med regningen for de klimagassutslippene vår velstand er tuftet på. Dersom dette forslaget blir virkelighet, kan det komme millioner av fattige mennesker til gode. Mennesker rike land som Norge et spesielt ansvar for, fortsetter han.

- Human Development Report dokumenterer at behovet for klimatilpasning er langt større enn tidligere antatt (450 mrd kroner). Selv med dramatiske utslippsreduksjoner, vil dette behovet stå seg i uoverskridelig fremtid. Med dette forslaget om finansiering av klimatilpasning, kan forhåpentligvis Norge og de andre rike landene komme de fattige landenes krav i møte, avslutter Instefjord.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende