royk_fra_fabrikkpipe

(Foto: Wikimedia) 

Skal CO2-håndtering bli et tiltak i den grønne
utviklingsmekanismen (CDM), slik at rike land kan få kreditter for å betale
fattige land for å fange og lagre CO2 fra kraftverk og industri? Det er et av
spørsmålene som diskuteres her på klimamøtet på Bali.

Bellona mener at CCS bør bli en del av CDM. Vi har tidligere
uttalt oss om dette i en høringsuttalelse til FNs klimakonvensjon. 

Blant motstanderne er Climate Action Network (CAN), Greenpeace og
land som Brasil, Mikronesia og Jamaica. Mens Brasil er positiv til CO2-håndtering generelt, men
kritiske til at CO2-håndtering skal bli en del av CDM
, er CAN og Greenpeace
generelt skeptikere. Vi mener de ikke tar klimatrusselen på alvor når de
utelukker et så sentralt virkemiddel.

Bellona har jobbet for CO2-håndtering siden begynnelsen av
90-tallet, og ser ingen vei utenom CO2-håndtering hvis vi skal bremse den
globale oppvarmingen. CO2-håndtering kan fjerne så mye som en tredel av alle
CO2-utslippene i verden. 

I dag bidrar solceller med så lite som 0,07 prosent av
verdens energibehov, til tross for at solenergi er i en eksplosiv vekst. Vind
bidrar med under 0,5 prosent. Så det vil dessverre ta voldsomt lang tid før de
fornybare kildene kan utkonkurrere de fossile.

Lederen av FNs klimakonvensjon, Yvo de Boer, har nylig uttalt at store land i økonomisk vekst, spesielt Kina og India, uansett utnytte
sine store og billige kullressurser i flere tiår framover. Vi må forholde oss
til virkeligheten.

 

Leder i Bellona Frederic Hauge

Informasjonsansvarlig i Bellona, Anne Karin Sæther 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende