Idag har StatoilHydro-plattformen Statfjord A sluppet ut det som ser ut
til å bli Norgeshistoriens nest største oljeutslipp.

- Dette er bare den siste hendelsen i rekken av mange som viser at
StatoilHydro ikke er i stand til å ta miljøansvar, sier Truls Gulowsen,
leder for Greenpeace i Norge.

Oljen som er sluppet ut i dag kan påvirke et viktig område for
sildefisket og gyte- og vekstområder, og driver i et område som er sårbart i forhold til det marine miljøet og fuglelivet. StatoilHydro kan være tilfredse med at det ikke er fiskebåter i området akkurat nå.

Tidligere i høst slapp StatoilHydros anlegg på Melkøya ut like mye
CO2 som hele SAS/Bråthens utslipp fra ett års flytrafikk.

StatoilHydros oljeutvinning fra tjæresand i Canada er en annen skitten
virksomhet som er med på å danne bildet av et selskap som ikke makter å ta miljøansvar.

Dagens utslipp burde ikke kunne skje. Når StatoilHydro ikke en gang kan holde orden på normale operasjoner i modne områder, sier det seg selv at de ikke bør få lov til å bore etter olje i Lofoten, Barentshavet eller andre sårbare områder!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende