Regnskogen på Sumatra hogges ned i stor skala for å lage palmeoljeplantasjer.Massiv ødeleggelse av regnskog og torvmyrer i Riau-provinsen på Sumatra gir CO2-utslipp
på cirka 212 millioner tonn årlig – det er nesten fire ganger Norges
klimagassutslipp (på ca 55 millioner tonn C02-ekvivalenter årlig). Det
anslås at skog og torvmyr i Riau utgjør Sørøst-Asias største lager av
karbon. Tiger og elefant i området er nå også sterkt truet.

Studien (Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2
Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia) ble publisert i går og viser at
takten i avskogingen i Riau-provinsen er den høyeste i Indonesia. Den
drives fram særlig av to giganter innen papirindustrien, nemlig Asia
Pulp & Paper (APP) og Asia Pcific Resources Int. Holdings Ltd.
(APRIL). Førstnevnte har ikke vist vilje til å bedre sin praksis, og WWF
oppfordrer nå til ikke å handle med selskapet. Riau-provinsen har tapt
65 prosent av skogdekket i løpet av de siste 25 årene, det vil si at 42
000 kvadrat-kilometer tropeskog er borte.

Som klimatiltak skal Norge bruke 15 milliarder kroner over fem år på å redde tropisk regnskog.

- WWF-Norge ønsker at Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tilbyr
den indonesiske regjeringa støtte til å utvikle et pilotprosjekt på
klima og biodiversitet i Riau-provinsen, som er svært artsrik, sier
seniorrådgiver Andrew Kroglund i WWF.

Tiger og elefant truet
I følge rapporten er elefantbestanden i provinsen i samme periode
redusert med 84 prosent og teller nå bare 210 individer. Bestanden av
den meget sjeldne og utryddelsestruede sumatratigeren er redusert med
rundt 70 prosent og anslås nå til 192 individer. Sumatra er ekstremt
artsrikt, bl.a. det eneste området i verden der det både finnes
elefanter, orangutanger, nesehorn og tiger.

- Riaus unike torvmyrer, dekt med sumpskog, er det største lageret av
karbon i hele Sørøst Asia. Hogst, drenering og omforming til
plantasjedrift for papir- og celluloseproduksjon bidrar til at
Indonesia er en av verdens største når det gjelder CO2-utslipp.
WWF-nettverket ønsker derfor at alle regjeringer, selskaper og
enkeltpersoner slutter å handle med selskapet Asia Pulp and Paper
(APP), som ikke har vist vilje til å forbedre sin praksis. De står for
store deler av avskogingen og driver ren miljøkriminalitet, sier
Kroglund.
 

Les hele rapporten

Tips oss hvis dette innlegget er upassende