1 av 3 nordmenn har vært påvirket av
miljøhensyn under årets julehandel. Ønsket om å handle mer miljøbevisst er
imidlertid enda mer utbredt: Hele 4 av 5 nordmenn vil ha en miljømerkeordning
for forbruksvarer.

Dette
kommer frem i en landsomfattende undersøkelse om nordmenns holdninger til miljø
og klimaendringer som InFact nylig har gjennomført på vegne av Yara, i
samarbeid med WWF. Dette er årets andre Yara Climate Survey om miljø og klimaproblemer,
og den viser blant annet at:

 • 3 av 4 er villige til å
  redusere eget forbruk
 • 2 av 10 får dårlig samvittighet
  på grunn av julehandelen
 • 3 av 10 tror de kommer til å
  være mer miljøbevisste ved neste års julehandel
  •  
   •  
    • Nesten 6 av 10 er villige til å
     kjøpe færre og dyrere varer for miljøets skyld

Undersøkelsen
bekrefter nordmenns miljøengasjement. Hele 65 prosent av befolkningen er i stor
eller svært stor grad opptatt av miljø- og klimaspørsmål, mens rundt 60 prosent
av de spurte sier de er bekymret eller svært bekymret for klimaendringene.
Kvinner, unge mennesker mellom 18 og 24 år, samt
Oslo-innbyggere uttrykker størst bekymring for miljøet.

Mens
undersøkelsen som ble gjennomført i august la vekt på hvilken rolle de ulike
aktørene bør spille i miljøkampen, har desemberundersøkelsen satt fokus på
privatforbruk og julehandel.

Resultatene
viser at 1 av 3 nordmenn har tatt hensyn til miljøet under årets julehandel. En
grunn til at dette tallet ikke er enda høyere kan være at svært mange opplever
det som vanskelig å handle miljøbevisst. Hele 80 prosent av de spurte ønsker
seg derfor en merkeordning som angir i hvilken grad en vare er miljøvennlig
eller ikke.

Dette viser
at folk flest ønsker å bidra til en løsning på klimautfordringene gjennom justeringer
i eget forbruk. Dette engasjementet vil utvikle seg til en stadig viktigere
driver i miljøarbeidet og betyr at politikerne ikke har noen grunn til å vente
med å sette i verk tiltak for å snu forbruket i mer miljøvennlig retning.  

 

Sammenlignet
med den forrige undersøkelsen, viser resultatene denne gangen at andelen
nordmenn som tror at været vi opplever er et resultat av naturlige svingninger
fremfor global oppvarming, er på vei ned. I august svarte 36 prosent at de
trodde naturlige svingninger står bak endringer i været, mens dette tallet nå
har sunket til 28 prosent. 56 prosent støtter opp om global oppvarming som
forklaringsmodell for eventuelt ekstremvær, mot 48,5 prosent sist gang. Tallet
på de som ikke har gjort seg opp en mening om spørsmålet, har holdt seg
relativt konstant rundt 16 prosent.

- Det er
gledelig at tallene viser en slik utvikling, men det er fortsatt ikke bra. At
så mange nordmenn avviser, eller ikke har tatt stilling til, tanken om global
oppvarming, er rett og slett oppsiktsvekkende. Det viser at vi alle har en jobb
å gjøre i å spre informasjon om en av de største globale utfordringene vi noen
gang har stått overfor, sier konsernsjef Thorleif Enger i Yara.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende