Det har nå besluttet på
Bali at Tilpasningsfondet er operativt. GEF skal være midlertidig sekretariat for
Tilpasningsfondet, og en nyetablert styringsgruppe med flertall av
representanter fra fattige land, skal sikre at finansieringsmekanismen også skal
fungere for de minst utviklede landene. To prosent av CDM-prosjektene skal være
kilden til finansiering. Det er neppe langt fra nok til å dekke behovene som
allerede eksisterer i fattige, klimarammede land. Finansminister, Kristin
Halvorsen, har derfor fremmet en ytterlig finansieringsmekanisme som skal gi
ekstra tilskudd til sårt trengte prosjekter.

Det
vil garantert være stor konkurranse blant fattige land for å få hittil begrensede
midler fra Tilpasningsfondet. Pengene i potten vil sannsynlig heller ikke kunne
dekke i nærheten av de behovene som finnes i fattige land som er hardt rammet
av klimaendringene. Det er dessuten vanskelig å anslå hva 2 % av CDM prosjekter
vil utgjøre i penger over tid.

Det
er derfor gledelig at Finansministeren nå
ønsker å gjennomføre ”(… )en
internasjonal studie for en finansieringsordning der en holder tilbake en
mindre del av kvotene som så legges ut for salg. Dette kan utløse store
overføringer, og være uavhengig av årlige bevilgninger slik bistand ofte
er. Den bør være integrert i en framtidig klimaavtale”.  Disse pengene vil komme i tillegg til det som
finnes i Tilpasningsfondet. Se
hele pressemeldingen fra Finansdepartementet her
.

Utviklingsfondet jobber med tilpasningsprosjekter for
fattige bønder i noen av verdens minst utviklede land, men vi innser at hva vi
og våre partnere kan utrette i lokalsamfunnet, bare er en dråpe i havet av hva
som må til for å sikre et fattig lands ”tilpasning” til de dramatiske
endringene.

Det er derfor helt nødvendig med en økt satsing på
nasjonale klimatilpasningsprosjekter i de minst utviklede landene. For at det
skal skje, er det viktig at fattige lands myndigheter tar klimatrusselen på
alvor og setter i gang tiltak umiddelbart. Det er derfor essensielt at globale -
og effektive -finansieringsmekanismer blir iverksatt så fort som mulig.

Mange fattige bønder i våre samarbeidsland føler på
kroppen hvor dramatiske klimaendringene kan være. Tørke, flom og usikkert regn gjør
avlinger uforutsigbare, og det har store konsekvenser for dem som lever av det
de selv høster. Klimaendringer reduserer matsikkerheten til de fattigste
ytterligere.

Vi har ingen tid å miste!

 

Kontaktpersoner:

Tone Dalen, kommunikasjonssjef i Utviklingsfondet, + 47
97 08 25 72
Gitte Motzfeldt, klimaansvarlig i Utviklingsfondet., + 47 92 28 74 87

 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende